Verduurzaming MFA voltooid!

Met groot genoegen kunnen we meedelen dat de geplande verduurzaming van ‘De Doarpsfinne’ zeer succesvol is gerealiseerd!

Het betrof de plaatsing van twee grote warmtepompen, boiler- en buffervaten, een warmtewisselaar en een elektrische boiler. Tevens zijn 40 zonnepanelen geplaatst en is de verlichting op de beide voetbalvelden aangepast naar LED. Het VSBfonds had als voorwaarde dat er een automatische draaideur bij de hoofdingang moest worden geplaatst om de toegankelijkheid van het gebouw te verbeteren. Eveneens moesten de ruiten van de sportkantine worden vervangen om de verwarming via de laag temperatuur warmtepompen beter op te kunnen vangen. Hierdoor werd nieuwe beglazing met Warmte Edge aangebracht.

De plaatsing van deze verduurzamende installaties houdt dit in dat het dorpshuis vrijwel geheel energieneutraal is gemaakt en gasloos kan functioneren.

Het doel was de energielasten sterk te reduceren. Dit om het gebruik van het MFA voor alle bezoekers laagdrempelig te houden en de ontmoeting, de ontspanning en het bewegen voor iedereen mogelijk te maken. We kunnen stellen dat dit in zijn geheel is gelukt. We zijn niet langer afhankelijk van de (internationale) gasmarkt en weten we vooraf wat onze energielasten zijn. Dit geeft rust en hebben financiële ruimte om in de toekomst allerhande activiteiten te organiseren, die gericht zijn op het bevorderen van de leefbaarheid en welzijn van het dorp. En niet onbelangrijk voor onze gebruikers en leden van de (sport)verenigingen en voor de continuïteit van het MFA: financiële risico’s worden sterk geminimaliseerd. We zijn dan niet meer afhankelijk van subsidies. De toekomstbestendigheid van het MFA wordt hiermee gewaarborgd want de nieuwe installatie moet volgens de installateur minstens 15 tot 20 jaar meegaan.
En als laatste: het levert zeker een positieve bijdrage aan de natuur en het milieu!

Al met al zijn we zeer tevreden met deze realisatie. We zijn veel dank verschuldigd aan onze vrijwilligers die het e.e.a. hebben begeleid en ook zaken in eigen beheer hebben uitgevoerd. Daarnaast bedanken we natuurlijk ook Technisch Buro Zonderland, en met name Alex die -petje af- alles alleen heeft geplaatst.
Hun professionaliteit past bij een dergelijk groot verduurzamingsproject!

Als u zich nog afvraagt wat zoal de kosten waren, deze liepen op tot een € 310.000,-. Geldverstrekkers zorgden voor een 90% aan dekking. Er loopt nog een aanvraag, mogelijk springen we nog droog over de sloot. Een eventuele tekort verdienen we met deze verduurzaming binnen enkele jaren terug.

Als laatste willen we de geldverstrekkers heel hartelijk bedanken. Zonder hun steun was dit absoluut niet haalbaar geweest!

-Iepen Mienskipsfûns
-VSBfonds
-Oranjefonds
-Gemeente Waadhoeke
-Bosa van het Ministerie van VWS
-Tjessinga Windenergie bv
-Rabo Coöperatiefonds

Het Bestuur

Verduurzaming MFA Minnertsga

Verduurzaming MFA Minnertsga

Verduurzaming MFA Minnertsga

Verduurzaming MFA Minnertsga

Verduurzaming MFA Minnertsga