BESTUUR

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Wytze Brandsma, voorzitter
  • Lysanne Teertstra, secretaris
  • Hein Joostema, penningmeester
  • Remco Zonderland, algemeen lid
  • Lia Boomsma, algemeen lid
  • Dirk Jan Zoodsma, algemeen lid
  • Emily Velberg, algemeen lid

Algemeen e-mailadres: info@mfaminnertsga.nl