BESTUUR

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Geert Faber, voorzitter, geert.faber@mfaminnertsga.nl
  • Haaye Wagenaar, secretaris
  • Hein Joostema, penningmeester
  • Remco Zonderland, algemeen lid
  • Lia Boomsma, algemeen lid
  • Wietze Brandsma, algemeen lid
  • Dirk Jan Zoodsma, algemeen lid

E-mailadres: info@mfaminnertsga.nl

Postadres: Fjildleane 14, 9047 JR Minnertsga

Inschrijving Kamer van Koophandel: 57952353

Bankrekeningnummer:   NL-68-RABO-0131.3220.87