Verzoek aan de besturen van sportverenigingen en leiders van groepen die gebruik maken van de douchegelegenheden in MFA De Doarpsfinne

Beste sporters, het MFA wordt momenteel belast met hoge energielasten. Het oude energiecontract is namelijk verlopen en we worden op basis van dagelijkse inkoopprijzen berekend. Zoals bekend zijn deze veel hoger dan vorige jaren. Vandaar dat we bezig zijn met de voorbereidingen om energiebesparende maatregelen te nemen, zoals het plaatsen van warmtepompen, extra zonnepanelen, een elektrische boiler, ledverlichting op beide voetbalvelden e.d. Dit moet er toe leiden dat we in de toekomst de kosten voor het MFA en haar gebruikers laag kunnen houden en dat de activiteiten in en om het MFA betaalbaar blijven.

Om dit te realiseren is de commissie Verduurzaming ingesteld. Zij zijn al bezig te onderzoeken in hoeverre we nu al besparingen kunnen bewerkstelligen. Eén van deze maatregelen is eigenlijk heel simpel: we willen de sporters vragen kort te douchen. Dit zou al een prima besparing kunnen opleveren, waar we betrekkelijk weinig voor hoeven te doen. We denken dat dit in veel huishoudingen al aan de orde is en laten we dit doortrekken naar het douchegebruik in het MFA. Hierbij vragen wij de besturen dit binnen hun verenigingen bekend te maken en zo mogelijk per direct hiertoe over te gaan. Bij vragen graag een reactie naar het bestuur van MFA De Doarpsfinne.

Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Met vriendelijke groet, Bestuur MFA.