BESTUUR

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 

Postadres: Fjildleane 14, 9047 JR Minnertsga

Inschrijving Kamer van Koophandel: 57952353

Bankrekeningnummer:   NL-68-RABO-0131.3220.87