Keallepoat kafee

Een leuk nieuw initiatief in MFA de Doarpsfinne… Het Keallepoat kafee!

Zonder harde muziek en schreeuwende kinderen… Maar met spelletjes, een drankje en gezelligheid!
Een aantal vrijdagmiddagen zijn gereserveerd en wie weet in de toekomst wel meer.

De data zijn:
vrijdag 28 oktober
vrijdag 25 november
vrijdag 16 december

keallepoat@mfaminnertsga.nl

Oant sjen / Tot ziens!