CORONA

Coronaprotocol MFA De Doarpsfinne

Dit protocol is bedoeld als basis voor MFA De Doarpsfinne. De algemene regels van het RIVM worden in dit coronaprotocol vertaald naar de praktijk.

De algemene maatregelen moeten altijd in acht worden genomen.

Deze zijn:

• Was vaker je handen; bij binnenkomst verplicht.
• Nies in je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Schud geen handen
• Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar. (geldt niet voor kinderen < 12 jr.)
• Bij klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts blijf thuis
• Bij ernstige symptomen zoals koorts (vanaf 38 graden Celsius) of benauwdheid moet het hele huishouden thuisblijven
• Wij vragen vooraf bezoekers of ze een risico zijn. Als een bezoeker ziekteverschijnselen vertoont, wordt deze persoon verzocht naar huis te gaan.

Hygiëne
• Iedereen moet bij binnenkomst zijn/haar handen wassen.
• In de hal is desinfecterende handgel aanwezig zodat iedere bezoeker in staat is om hun handen op ieder moment te kunnen desinfecteren.
• Koffie/thee wordt geschonken in kartonnen bekers. We gebruiken verpakte suiker en melk.
• Bier en fris is uitsluitend in flesjes verkrijgbaar.

Consumpties moeten zelf opgehaald worden.

• M.b.t. het schoonmaakprotocol t.a.v. oppervlakken die veelvuldig worden aangeraakt (deurklinken, trapleuningen, kranen, knopjes van het koffiezetapparaat en de stoelen/barkrukken etc.): die worden regelmatig schoongemaakt met water en zeep of desinfecterend middel.

Looproutes

• Zonodig brengen we looproutes aan, die met pijlen en/of andere markering worden aangegeven.
• We willen zoveel mogelijk gebruik maken van één ingang, t.w. de hoofdingang. Dit maakt het voor bezoekers makkelijker om de 1,5 meter in acht te nemen.
• De toiletruimtes mogen uitsluitend door één persoon gebruikt worden.

Gebruikers van ruimtes/zalen

• Gebruikers moeten vooraf een ruimte reserveren.

Gebruikers die een ruimte willen huren moeten dit vooraf reserveren zodat het maximaal aantal gebruikers makkelijk te handhaven blijft (dat kan per telefoon of via de reserveringssite van het MFA. Daarnaast verdient het aanbeveling te vermelden wélke bezoekers verwacht worden met vermelding van het (mobiele) telefoonnummer. Dit is nodig om te achterhalen waar een eventuele besmetting vandaan komt. Op de balie in de foyer ligt daartoe een bezoekerslijst die ingevuld moet worden.

• De tafels en stoelen in de foyer staan minimaal 1,5 meter uit elkaar.

Daardoor staan er in de foyer minder tafels en stoelen en kan voldoende afstand tussen de gezelschappen worden gecreëerd. Dit betekent dat dit meubilair zo moet blijven staan.

• Maximaal 4 personen aan één tafel

Er mogen maximaal 4 verschillende personen aan één tafel zitten op 1,5 meter afstand. Dit geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden.
Het is niet toegestaan om aan de bar te gaan zitten.

• Vrijwilligers moeten altijd 1,5 meter afstand houden.

De vrijwilligers zullen tijdens hun werk altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden.

• Betaal zoveel mogelijk contactloos en met de pin

Maak gebruik van de pinautomaat en het liefst contactloos, zodat er zo weinig mogelijk besmettingsgevaar is.

• Kapstok buiten gebruik

Om de drukte bij de kapstokken te vermijden zullen de bezoekers hun jassen e.d. over de stoelen moeten hangen.

Posters met maatregelen

Bij de ingang van het MFA hangt een poster met de maatregelen die in acht genomen moeten worden.

Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk

Het Stichtingsbestuur c.q. de dienstdoende beheerder is niet verantwoordelijk voor constante controle en het afdwingen tot naleving van de maatregelen. De verantwoordelijkheid ligt bij de bezoeker zelf.

Verantwoordelijkheid verenigingen en huurders:

Besturen van verenigingen en huurders zijn medeverantwoordelijk voor het gedrag van hun leden en spreken, indien nodig, de leden aan op hun gedrag.