Basiscursus Weidevogelbeschermer

Weidevogels en Friezen horen bij elkaar. Het overgrote deel van de Europese grutto’s en kieviten broedt in Nederland, en het grootste deel daarvan dan weer in Fryslân. De verantwoordelijkheid om zuinig te zijn op deze vogels wordt daarom bijzonder serieus genomen. De Bond Friese VogelWachten (BFVW)  is de partij in Fryslân die de zorg voor het tellen en beschermen ook wel nazorg genoemd, op zich heeft genomen. De BFVW is de overkoepelende bond (federatie)van 108 lokale vogelwachten die in Fryslân bestaan. Ongeveer 3500 actieve vrijwilligers zijn jaarlijks actief. Als nazorger geniet je van de buitenlucht en en lever je een belangrijke bijdrage aan de natuur in Fryslân. Vrijwilligers die actief willen worden in de weidevogelbescherming krijgen van ons een opleiding op maat.

Ben je al enthousiast geworden? Schrijf je dan in voor de basiscursus weidevogelbeschermer (nazorger).

BFVW 2022 Flyer vrijwilligers nazorger – Minnertsga